B-ITprice.com heeft de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld.

Alle inhoudelijke informatie op de website met betrekking tot de advertenties,
opdrachten, referenties en richtprijzen is echter afkomstig van de gebruikers.
Deze gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van
deze informatie.

B-ITprice.com draagt voor de inhoud van advertenties, opdrachten, referenties en
richtprijzen geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie
tussen gebruikers.

Evenmin draagt B-ITprice.com verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen
door opdrachtgevers en leveranciers, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting
en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.